DAĞDELEN SULAMA VE GÜBRELEME OTOMASYON MAKİNESİ

Sera sulama, otomasyon ve açık alan sulama sistemlerinde kullanılan gübreleme otomasyon makinelerinin çalışma prensibi; gübre tanklarından manyetik pompa ile aldığı asit ve gübre solüsyonunu iki yollu vana sistemiyle ihtiyaç durumunda mix tankına verir. Üzerinde sabit olarak bulunan sensörlerden aldığı EC – pH değerlerini kullanarak belirlenen limitlere ulaşınca mix tankına akışı keserek gübrenin geri dönüşüm yoluyla tekrar gübre tankına akışını sağlar. Bu sistemde anlık ve daha hassas dozlama yapılır. Mix tank sistemiyle su ve gübrenin ön karışımı yapılarak daha homojen bir bitki besin çözeltisi elde edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 • 7 gübre tankı ve 1 asit tankı olmak üzere toplam 8 gübre tankı bağlanabilir.​
 • 10 grup ile 10 ayrı sulama programı uygulama imkanı ve her grubun 32 vana kontrolü yapabilecek özelliktedir.​
 • Üzerinde standart 16 vana kontrol imkanı bulunur, bu 320 vanaya kadar çıkartılabilir.​
 • 3 farklı pompa bağlama özelliği ile ihtiyaç duyulan sulama basıncına ve debi değerlerine göre farklı pompa seçimi yapılabilir.​
 • By-pass sistemi ile yüksek hacimli sulamada kolaylık sağlar.​
 • Her bir sulama grubu dört değişik zamanda çalışabilir ve her dilim için farklı sulama süresi / miktarı ayarlanabilir.​
 • Su ve gübre sayaçlarının bağlama girişleri vardır. Sulamada kullanılan su ve gübre miktarları takip edilebilir.​
 • Solar radyasyon sensöründen gelen data ile bitkilere gelen radyasyon miktarına göre sulama başlatma özelliği vardır.​
 • Alarm sistemi sayesinde istenilen oranların üst ve alt sınırları aşıldığında sulamayı durdurarak sesli alarm sistemiyle kullanıcıyı uyarır ve oluşabilecek olumsuzlukları önler.​
 • Sera drenaj suyu kontrol özelliğini kullanarak sulama miktarı ve sayısını belirler, bunun için sulamada drene olan su verilerini kullanır.​
 • Agitasyon (karıştırıcı) kontrolü ile gübre tanklarındaki dibe çökmüş gübrenin sulamadan önce karıştırılması sağlanarak homojen bir çözelti elde edilir.​
 • Gübre dozlama EC – pH kontrollü yada oransal olarak yapılabilir,her iki özelliği kombinede kullanabilirsiniz.​
 • Filtre temizliğini basınç farkı,sulama miktarı,sulama süresi yada kombine olarak istediğiniz şekilde başlatabilirsiniz.​
 • Pc bağlantı özelliği ile yapılan tüm sulama faaliyetleri kayıt altına alınır, anlık tüm sulama fonksiyonlarını izleme ve Pc'den programlama yapılabilir. Tüm veriler grafik üzerinden incelenebilir, internet bağlantı aracılığı ile uzaktan kumanda imkanı vardır.

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8