SERA İÇİ SİSLEME SİSTEMLERİ

Sisleme sera uygulamaları

Ortama püskürtülecek su miktarı seranın hacmine, bulunduğu coğrafi bölgenin iklim koşullarına göre belirlenen en yüksek sıcaklık ve en düşük nem oranı esas alınarak, istenilen nem oranına göre psikometrik diyagram kullanılarak hesaplanır.

Sisleme sistemleriyle canlıların ideal yaşam ortamlarının çok sıcak veya çok soğuk, aşırı nem veya düşük nem durumlarında bozulmasını önlemek ve seradaki nem oranı kontrol altında tutularak bitki yetiştirmesi için çok önemli olan buharlaşma terlemesi ve fotosentez için ideal ortam oluşturmaktır. Seralarda doğru nemlendirme sistemleri ile daha kaliteli bitki, hızlı mahsül, daha az hastalık sağlanır.

Seralarda özellikle yaz sıcaklarında ürünler için sağlıklı yetiştirme ortamı sağlanamamaktadır. Bitkilerin yetişmesi esnasında yaşanan yoğun sıcaklar büyümeyi yavaşlatmakta, buna ilaveten sera içerisinde çalışma şartları gittikçe zorlaştığından çalışanlar tarafından ürünlerin takibi ve bakım işlemleri’de olumsuz yönde etkilenmektedir.

Sisleme nozülünden püskürtülen su zerreciklerinin, buharlaşma sonucu havanın ısısını alarak 15 ºC ye kadar ısı düşmesi sağlanabilmektedir. İstenilen nem değerine göre havanın nemi %95'lere kadar çıkabilmekte veya nemli hava dışarı atılarak ortamın serinletilmesi sürdürülebilmektedir. Düşen sıcaklıkla birlikte çalışma ortamı ve bitkinin yetişmesi için daha uygun şartlar oluşturulduğundan fire oranları azalmakta ve verimlilik artmaktadır.

Yüksek basınç sisleme sistemleri dağıtım hattı olarak paslanmaz boru ya da basınca dayanıklı polyamid naylon borular kullanılır. Sistem çalışma basıncı 70 – 80 bar aralığında çalışmaktadır.

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8