SERA SULAMA SİSTEMLERİ

Örtü altı üretim modeli olan seralarda sulama sisteminin belirlenmesi kurulan sera modeli, üretim yapılan bitki çeşidi ve yetiştirme ortamına göre farklılıklar göstermektedir.Modern ve alçak tünel seralarda sulama sistemi yağmurlama ve damlama sulama olarak iki farklı yöntem ile yapılmaktadır.

Damlama sulama yöntemi: toprak yüzeyine ya da toprak altına yerleştirilen damlama boruları ile bitki besin maddelerinin ve suyun bitki köklerine ulaşması sağlanır. Bu sistemde damlacıklar az ve sık olarak aktığı için sulamada asıl hedeflenen kök bölgesi sulanarak , suyun buharlaşması ve yüzey akışa geçmesi engellenerek su ve enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Seralarda sulama sistemlerinin proje hazırlığı ve uygulama hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Topraksız üretim serası

 • Sulama sistemleri ve alt yapısı
 • Drenaj toplama ve geri dönüşüm
 • Gübreleme ve otomasyon

Topraklı üretim serası

 • Sulama sistemleri ve alt yapısı
 • Yağmurlama
 • Gübreleme ve otomasyon

Muz üretim serası

 • Damla sulama sistemleri ve alt yapısı
 • Yağmurlama ve sprink sulama
 • Gübreleme ve otomasyon
 • Sisleme ve don koruma

Çilek üretim serası

 • Sulama sistemleri ve alt yapısı
 • Drenaj toplama
 • Gübreleme ve otomasyon
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8